Styrelsen för Karlskoga Degerfors Taxi

Ordförande: Leif Jakobsson     E-post:info@taxikarlskogadegerfors.se                                  Vice Ordförande: Fredrick Eklund  E-post:info@taxikarlskogadegerfors.se                              Kassörer: Jonas Nilsson/Sulo Koskela  E-post:info@taxikarlskogadegerfors.se                          Skiftansvariga: Adnan Custovic,Leif Jakobsson,Sulo Koskela,Fredrick Eklund,Jonas Nilsson

(Märk e-mailet till vem i styrelsen)

När ni kunder ringer efter bil så får ni endast  ringa vårat växel nr som är 0586-36200