Person och godstransporter

paket3

Vi utför person och godstransporter över hela landet. Vi utför transporter åt företag, kommuner, landsting och privatpersoner.

Vi har avtal med kommuner, företag samt länstrafiken i Örebro om att utföra persontransporter såsom skolskjutsar, tåg och flyg anslutningar, färdtjänst, sjukresor m.m.

Vi utför godstransporter till humana priser.